Babyprogram

Det fødes babyer overalt i verden og de fattige føder ofte mange babyer. I fattige strøk er også førstegangsfødende veldig unge. Hos oss i Pancho Mateo føder jenter helt ned i 12 års alderen. Det er en utfordring med mange årsaker og konsekvenser, og vi jobber kontinuerlig med relevant undervisning, informasjon og å etablere en fungerende ordning for prevensjon.

Gjennom babyprogrammet søker vi å gi barnet og familien en god start på livet. Amigitos bistår med legeoppfølging, helsesjekker, informasjonsmøter, klær, bleier, hygieneartikler, vaksiner og andre nødvendigheter. Vi bistår også med melkeerstatning, da det er en utfordring at få kvinner ammer i særlig grad. Årsakene er også her flere og komplekse, og henger ofte sammen med både kultur og hensyn til mors helse.

Barna som kommer fra meget fattige kår får ikke det de trenger av næring. Uten melkeerstatning får de ”juice” som i realiteten er sukkervann med farge. De får ikke næring i kroppen til den lille som skal vokse til å bli et barnehagebarn og senere skoleelev. Derfor bidrar vi med melkeerstatning samtidig som vi gir informasjon om og oppfordrer til amming, og bistår etter behov.

Det tar tid å forandre et satt system, og for å unngå at barna skal lide jobber vi med begge sidene; Hjelpe mor til å være en god mor og å gi barnet det det trenger. Støtte, lære og informere.

Alle store endringer har begynt i det små, og alle som skaper store endringer var små en gang.

SIV MIKA ENGEBRETSEN • GRUNNLEGGER