Testamentariske gaver

For mange er det godt å vite at de også etter sin bortgang kan glede og hjelpe andre mennesker. En testamentarisk gave til Amigitos vil kunne være med å gi en lysere fremtid for barn og barnefamilier, eller en verdig avslutning på livet for de eldre. Noen av formålene en slik gave kan gis til, er:

  • Skolegang til barn som ellers ikke ville ha mulighet til dette

  • Hjelp til å forsørge etterlatte og forsømte barn, som kan tas inn i vårt beredskapshjem dersom dette er nødvendig

  • Hjelpe fattige og diskriminerte mennesker til å få helsehjelp, dokumenter, arbeid, trygge hjem og mer

  • Gi eldre mennesker som lever under svært vanskelige en verdig alderdom og begravelse

  • Hjelpe mennesker i nødsituasjoner, det være seg ekstremvær og naturkatastrofer, sykdom, dødsfall, vold og andre krevende omstendigheter

Amigitos er svært takknemlige for alle gaver og gir deg vårt ord på at din gave kommer trygt frem til de du ønsker å hjelpe. Vi ønsker deg velkommen til en konfidensiell og uformell prat, og vil hjelpe deg så godt vi kan. Din henvendelse vil behandles med stor respekt.

Siv Mika Engebretsen, Grunnlegger
Mobil: +47 452 90 313
E-post: sivmika@amigitos.org

Les mer om testamentariske gaver på www.testamenter.no