TRYGGHET FOR DITT BIDRAG

Det er viktig for oss at du som giver føler deg trygg på at ditt bidrag håndteres på en god måte. Organisasjonens arbeid ville vært umulig uten gode støttespillere, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til å kontakte oss dersom informasjonen på denne siden ikke besvarer alle spørsmål på en tilfredsstillende måte.

  • Amigitos har et svært godt omdømme blant innbyggerne i Pancho Mateo, og hos myndighetene i den Dominikanske Republikk.

  • Amigitos har regnskapsplikt i Norge, revisor i Norge og rapporterer årlige revisorgodkjente regnskap til Brønnøysundregistrene og til Innsamlingskontrollen hvor vi er registrert på JA-listen

  • Amigitos praktiserer full åpenhet både i forhold til regnskap, aktiviteter, prosjekter og hva vi til enhver tid benytter våre innsamlede midler til

  • Mindre enn 10% av alle innsamlede midler går til administrative oppgaver. Ingen styremedlemmer mottar lønn, honorar eller andre fordeler.

  • Vi betaler honorar til revisor i Norge, lønn til de lokale ansatte på skolen og reiseutgifter for Grunnlegger Siv Mika, som bruker all sin tid på å jobbe ulønnet for Amigitos sitt formål. Alle andre oppgaver ivaretas gjennom frivillighet, både i Norge og i Pancho Mateo.

Du skal alltid være trygg på at ditt bidrag, lite eller stort, går til nettopp det formålet som er gitt til, uten avkortning utover helt nødvendig administrativ drift.

Når vi samler inn til øremerkede formål, lager vi egne aktivitetregnskap (prosjektregnskap), slik at du alltid skal vite at ditt bidrag gikk til nettopp det prosjektet eller den aktiviteten du ønsket.

Relevante lenker

OMDØMME

Amigitos skal alltid være en ryddig aktør, med et godt forhold til samarbeidspartnere, myndigheter, givere og menneskene vi jobber for og med.

KONTROLL

Amigitos benytter revisor og er opptatt av å støtte opp om innsamlingskontrollens viktige arbeid.

ÅPENHET

Amigitos skal sikre god dokumentasjon av organisasjonens økonomi, og gjøre denne tilgjengelig for alle som ønsker innsyn.

RESPEKT

Amigitos har enorm respekt for alle bidragsgivere, og skal sikre at bidrag går til angitt formål.