BLI FAST GIVER

Faste månedlige bidrag er det som gir Amigitos best forutsigbarhet, og mulighet til å planlegge. Dersom du ønsker å gi et fast bidrag, kan du sette opp en fast betaling til vår konto 2505.03.39680. Dato for trekket og beløpet velger du selv. Månedlige bidrag kan være støtte til organisasjonen som helhet, eller du kan være fadder for et barn eller en gammel. Noen har også ønsket å være sponsor for våre ansatte, og har eksempelvis betalt for utdanning av en av våre ansatte.

For spørsmål og vår faste giver ordning, ta kontakt.

Vår faste giver ordning

Fast giver som gjør at et medmenneske i Pancho Mateo får et bedre liv.

Ved å være fast giver går dine bidrag til vårt arbeid i Pancho Mateo. Innbyggerne får undervisning, omsorg, blir sett, mat, aktiviteter og helsehjelp ved behov. 300 kroner pr måned gir en innbygger en bedre fremtid!

GJENSIDIG GLEDE

Vi synes det er fantastisk at så mange ønsker å være fast giver og sponsor for menneskene vi jobber med. Samtidig som det er flott at du gir for å hjelpe, tror vi det er viktig å huske at det kan gi mye glede til en selv også. Det er mange som har opplevd det som en berikelse i livet å knytte bånd med menneskene i Amigitos – se selv 🙂