NØDHJELP

12. mars 2020 måtte vi som alle andre stenge ned vår daglige drift grunnet Covid-19. Vårt utviklingsarbeid stoppet og vi gikk inn i en fase med nødhjelp.

Vi møter stadig på ulike former for kriser i Amigitos. Det kan eksempelvis være orkaner og andre naturkatastrofer, mennesker som nektes helsehjelp, dødsfall, voldelige episoder, etterlatte eller forsømte barn. Som «Care with action» tilsier, skal vi kunne gi hjelpen der den trengs, når det trengs, og er derfor opptatte av å ha en egen sum satt av til slike uforutsette hendelser.

GJØR EN FORSKJELL I DAG

Så lenge fattigdom, urettferdighet og ulikheter består, kan ingen av oss helt hvile.
Det skal ikke så mye til å endre et liv, ta kontakt i dag og utgjør en forskjell.