Vilkår og retningslinjer

Brukervilkår og retningslinjer for inngåelse av fastgiveravtale

Nedenfor finner du våre vilkår og retningslinjer for fastgiveravtale via Vipps og bankoverføring.

Betaling

Gjelder fastgiveravtale med Vipps og bankoverføring.

Ved signering av avtale med Vipps settes trekkdato til signeringsdato. Trekkdatoen kan tilpasses. Det trekkes aldri annet enn avtalt beløp.

Fastgiver per Vipps er tilgjengelig i app eller nettside. Avtalt beløp trekkes fra ønsket bankkort eller bankkonto.

Ved avtale om fast trekk via bankkonto settes trekkdato til den dato giver selv ønsker. Dato kan endres i nettbanken til giver.

Oppsigelse av fast avtale

Oppsigelse av fastgiveravtale via Vipps gjøres direkte i Vipps-appen.

Oppsigelse av fastgiveravtale via bankoveføring skjer ved å sende en e-post til post@amigitos.org

Giver må også selv avslutte evt. faste trekk i egen nettbank, da Amigitos ikke kan gjøre dette.

Angrerett

Ved inngåelse av fastgiveravtale har du mulighet til å angre deg. Dette betyr at du når som helst kan si opp avtalen hos oss. Se punktet over om oppsigelse av fast avtale.

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre seg når det gjelder tidligere donasjoner, åpner Amigitos for bruk av skjønn i slike situasjoner. Siste donasjon kan delvis eller helt krediteres.