BLI FAST GIVER

Faste månedlige bidrag er det som gir Amigitos best forutsigbarhet, og en god mulighet til å planlegge. Dersom du ønsker å gi et fast bidrag, kan du sette opp en fast betaling til vår konto 2505.03.39680 eller Vipps 24701. Dato for trekket og beløpet velger du selv. Månedlige bidrag kan være støtte til organisasjonen som helhet eller om du ønsker å være sponsor for en av våre ansatte eller en student (se AmigitosStudy)

For spørsmål om vår faste giverordning ta kontakt på post@amigitos.org , Amigitos Små venner på facebook messenger eller telefon 45290313 Siv Mika, grunnlegger.

FADDER FOR ET BARN

Dersom du ønsker å bli fadder for et av barna tilknyttet Amigitos, kan du ta kontakt med oss for å avtale hvem du ønsker å være fadder for. Du setter opp fast månedlig betaling som forklart ovenfor. 250 kroner dekker skolemateriell, undervisning, aktiviteter og mat på skolen for ett barn i én måned.

Barna våre synes det er både svært stas og rørende å ha en fadder. Vi snakker mye med de om dette, og det gir barna en styrke og trygghet i en ellers tøff hverdag. Vi synes det er utrolig hyggelig når faddere ønsker å vise omtanke for sine fadderbarn, og legger derfor tilrette etter beste evne for at faddere kan sende hilsener og små gaver nedover i forbindelse med eksempelvis jul, bursdag og sommer. Da det ikke går å sende noe med post, vil det avhenge av når frivillige og besøkende skal reise til Amigitos. 

Mange faddere ønsker også av og til å gjøre noe ekstra for sitt fadderbarn eller familien til barnet. Noen har samlet penger til ny seng, reparasjon av hustak eller til å dekke andre behov som oppstår. Dette er flotte ideer og initiativ, og vi blir bare glade for å motta slike henvendelser fra dere.

Vi vil unntaksvis sende ut bilder av fadderbarn eller en hilsen til alle faddere i posten, men dette vil forekomme svært sjelden da vi ønsker at midlene vi får inn i størst mulig grad går til arbeidet i Pancho Mateo. Samtidig er du som fadder alltid hjertelig velkommen til å kontakte oss når du ønsker informasjon om ditt fadderbarn.

GJENSIDIG GLEDE

Vi synes det er fantastisk at så mange ønsker å være fast giver og sponsor for menneskene vi jobber med. Samtidig som det er flott at du gir for å hjelpe, tror vi det er viktig å huske at det kan gi mye glede til en selv også. Det er mange som har opplevd det som en berikelse i livet å knytte bånd med menneskene i Amigitos – se selv 🙂