Høsten 2016

Det har vært en hektisk høst. Byggeprosessen har gått sin gang og nå er 3.etg straks sluttført og klar til bruk i løpet av tidlig 2017.  1. og 2. etg i bygget er tatt bruk til undervisning og andre aktiviteter som matprogrammet Gran Moun for de eldre og læreprogrammet ABC for voksne, Melkeprogram for babyer og kvinnenettverket Fanm Djanm. Nettverk for unge og fotballklubben, samt kinoforestilling hver lørdag er også aktiviteter som er med på å fylle huset.

I oktober og november slo et ekstremvær til på nordkysten av Den Dominikanske republikk. Dette førte til store ødeleggelser for mennesker som fra før av var svært fattige og ikke hadde noe. Amigitos gikk inn i denne situasjonen og opprettet “nødstasjon” med hjelp av fantastiske frivillige og våre lokale arbeidere, en lokalbefolkning som bidro med en utrolig stolthet over å tilhøre nettverket rundt Amigitos. Tak og gulv har blitt reparert, folk har blitt evakuert, mat har blitt kokt og delt ut til mange trengende i nærområdet. I all elendigheten har dette ekstremværet også vist at innbyggerne i Pancho Mateo er stolte og glade for Amigitos tilstedeværelse. Det varmer å se!

Tusen takk til alle som kastet seg rundt og bidro med det praktisk arbeidet  (de fantastiske frivillige tilstede i Pancho Mateo) og ikke minst alle dere som bidro økonomisk og som gjorde at Amigitos kunne bidra i denne ekstraordinære situasjonen.