Ernæringsprogrammet Granmoun

Pancho Mateo er et lite slumområde som ble grunnlagt for sukkerarbeidere. Sukkerslaver, som idag står helt uten inntekt og pensjon, fordi det ikke finnes noen sukker-produksjon lengre. Hele sitt liv har de slitt for det daglige brød og idag lever de i fattigdom.

Amigitos har startet et ernæringsprogram for disse gamle.  Foreløpig får 25 personer et godt måltid mat 3 ganger pr uke.  Målsetningen for Amigitos å få økonomi til å gjøre dette med en daglig frekvens og at programmet skal kunne inkludere et enda større antall personer.

Og hvem koker for sine naboer;  jo Fanm Djanm.  Kvinnene organiserer og står for alt praktisk vedrørende dette programmet.   I tillegg har to av barna fra skolen som ”jobb” å levere mat til de gamle som ikke selv er i stand til å hente sin mat.

Gran mon_1