Bli en venn

Det er mange måter å støtte vårt arbeid på

Fast giver

Du kan opprette et automatisk trekk fra din konto for overføring til Amigitos etter gitt frekvens. Beløpsstørrelsen velger du selv.

Engangsbeløp

Vi setter pris på hver eneste krone som kommer våre Små venner til gode. Du kan gjerne støtte oss med et engangsbeløp ut fra hva du selv ønsker å gi.

Vårt kontonummer er 2505.03.39680

Du kan også benytte VIPPS til å overføre engangsbeløp. Søk på vårt unike Vipps-nummer: 24701  eller søk på Amigitos

Bedriftsvenn

Bedrifter kan støtte oss på samme måte som en privat fast giver. Valgfritt beløp og frekvens. Ønsker dere besøk av oss for å høre om vårt arbeid så ta kontakt.

Praktisk hjelp

Vi er glade for besøk av venner som vil bidra til at våre Små venner får en bedre hverdag.
Skulle du ønske å lage et opplegg på ditt hjemsted så ta kontakt med oss på forhånd.

Skoleklasser og barnehager

Vi vil gjerne knytte kontakt med barn og unge som vil ha venner i et land hvor ikke alle barna har det så godt som vi har i Norge.

Vårt kontonummer er 2505.03.39680

Du kan også donere direkte til oss via PayPal – følg linken under!
Har du gode ideer til hva som kan gi inntekter for vårt arbeid og gjøre barnas hverdag bedre mottas din idé med med glede.